Return to site

CONNECTING THE DISCONNECTED

Fredskulturgruppas første åpne møte

How do we connect the disconnected?

At the first open meeting of The Peace Culture Group, we made a human figure using our own bodies, simple materials and our universal human shaping capacities.

I see many new connectors.

 

We went from scarcity to abundance. Transformation.

Fellesskap. Community body. The group body.

Amazing.

Connection and love. Dialogue. Unity. Getting closer.

 

Border.

 

Togetherness. Creation. Diversity.

Still dead. A mix.

Joined.

Still some body parts that I wonder… I think, what´s that?

 

In the air, what´s that?

 

Connected.

 

- The Peace Culture Group, first open meeting Nov. 2nd 2016

Onsdag 2. november hadde Fredskulturgruppa sitt første åpne møte. 18 personer fikk en kort presentasjon av det kunstneriske arbeidet til gruppeleder Kari Anne Næss og kunstneriske ledere - Kompanikapteiner - Zezé Kolstad og Bariş Akzambaklar. Deretter fikk alle en smakebit på kunst- og uttrykksmetoder i konflikthåndtering og fredsbygging. Vi startet med to enkle navn- og bevegelsesøvelser i ring. Så laget alle en kroppsdel i aluminiumsfolie ved å forme den rundt en del av sin egen kropp. Deretter satte vi alle delene sammen til en menneskelig figur på gulvet. Figuren var løsrevet og manglet kroppsdeler - det ble som et symbol på hvordan krig og konflikt ødelegger og river ting fra hverandre. Kropper, familier, samfunn.

Sammen hadde vi nettopp sett dokumentarfilmen In Pursuit of Peace, der mennesker direkte berørt av krig og voldelig konflikt fortalte sine historier. Den menneskelige lidelsen er ufattelig og grusom. Desto mer håpefullt var det å høre mange av de samme menneskene fortelle hvordan de ønsket å jobbe for fredsbygging i sitt samfunn. Vi fikk se hvordan organisasjonen Nonviolent Peaceforce jobber side om side med lokalsamfunn som sivile fredsstyrker. I dag blir flere sivile enn militære drept i krig - slik var det ikke for 100 år siden. Nonviolent Peaceforce viser hvordan vår tilnærming til fredsbevaring og sivil beskyttelse må endres.

Hva ønsket vi så å gjøre med disse løsrevne kroppsdelene - formet fra våre egne kropper? Som en av de irakiske mennene i In Pursuit of Peace sier: Now I have a new dream. After I lost all of my old dreams. Vi ville lage en ny kropp, vi ville se delene satt sammen, vi ville lage nye forbindelser. Alle laget hver sine nye deler til gruppas figur - kroppsdeler som manglet, en beskyttende ring rundt figuren, en varmende sol? Et hjerte? Håpet fikk manifesteres i noe vi kunne stille oss bak, stille oss rundt. Hvordan lager vi nye forbindelser?

Alle delte en setning eller et ord de tenkte på når de så den nye figuren, og et dikt ble improvisert.

Neste uke blir det møte og workshop der vi skal fordype oss mer i hvordan kunst-basert dialog kan være et verdifull verktøy å bygge fredskultur med. Vi håper å se mange av de som var med her, og flere nye komme til!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly