Verdenshytta - Fredskulturgruppas egen forumteatergruppe med 3 forestillinger i Oslo

I mars spilte den nye forumteatergruppa i Fredskulturgruppa 3 forestillinger i Oslo; på Aktivitetshuset K1 på Tøyen, på Oslo Voksenopplæring Helsfyr og på Deichmanske bibliotek Grünerløkka.

Tilsammen var det ca 140 personer som så forestillingene. På Tøyen og Grünerløkka var ca halvparten av publikum nordmenn og halvparten innvandrere og flyktninger, mens på Helsfyr spilte vi for 2 klasser av flyktningeri norskopplæring og deres norske lærere.

Verdenshytta består av 10 medlemmer fra Norge, Kurdistan, Tyrkia, Pakistan, Irak, Syria, Sudan, Eritrea, Serbia, Bosnia, Kroatia og Tyskland. Vi er blitt en tett sammensveiset gjeng som er veldig stolte over forestillingen "Blir jeg norsk da?" Den handler om integrering i Norge, sosial kontroll og om hvordan man kan skape seg et godt sosialt liv. Både i norske familier og i innvandrerfamilier er det mange som opplever sosial kontroll på forskjellige måter. Det kan være vanskelig å føle seg hjemme i Norge fordi det kan være vanskelig å bli kjent med nordmenn.

Vi viser morsomme, triste, rare, urettferdige og kanskje til og med romantiske situasjoner som handler om møter mellom ulike mennesker.

Forestillingene inviterte publikum til å komme med forslag og intervensjoner for å finne gode svar på spørsmålene vi stilte. Forestillingene ble filmet til bruk i forskning på teater og integrering.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly